Τρίτη 18 Ιουν 2024

Κανόνες

Η κατηγορία των αγγελιών του downhill.gr έχει δημιουργηθεί για την εξυπηρέτηση των μελών του και μόνο και παρέχεται δωρεάν.

Απαγορεύεται η δημοσίευση αγγελιών από εμπόρους-επαγγελματίες.

Δημοσιεύστε την αγγελία σας μόνο αν πραγματικά σκοπεύετε να πουλήσετε ή να αγοράσετε.

Το downhill.gr δεν έχει την δυνατότητα να ελέγξει την νομιμότητα και την ασφάλεια των συναλλαγών, όπως επίσης την ταυτότητα και την φερεγγυότητα των χρηστών που δημοσιεύουν αγγελίες. Ως εκ τούτου δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε περιπτώσεις απάτης, ζημίας, ψευδών χαρακτηριστικών κλπ.

Χρησιμοποιήστε τα πραγματικά σας στοιχεία.

Οι αγγελίες που δημοσιεύονται θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν σαφή και σχετικό με το αντικείμενο πώλησης τίτλο. Το κείμενο στο σώμα της αγγελίας θα πρέπει να είναι σαφές και να δίνει όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία για το προϊόν.

Απαγορεύονται οι παραπομπές σε άλλα site, σε site αγγελιών κλπ., παρά μόνο στα site των επίσημων κατασκευαστών για λόγους αναφοράς τεχνικών χαρακτηριστικών και φωτογραφιών.

Όλες οι αγγελίες έχουν ισχύ 30 ημερών, μέσα σε αυτό το διάστημα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε ανανέωση.

Καλές αγοραπωλησίες!